Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum
 

Helsingfors universitetsmuseum

Information:

Kontaktuppgifter:

Arppeanum:
PB 11 (Snellmansgatan 3)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358 9 191 24071,
+358 9 19122914,

Öppet:
tis-fre 11-17,
lör-sön 11-16,
måndagar stängt

Fritt inträde (Arppeanum)

Observatorium

Välkommen till Helsingfors universitetsmuseum!

Foto Patrik Rastenberger, Matti Ruotsalainen.

Helsingfors universitetsmuseum sköter och bevarar historiskt värdefulla föremål med anknytning till undervisningen och forskningen, möbler och konstverk m.m. som tillhör universitetet. Universitetsmuseet visar utställningar om universitetets och vetenskapens historia, forskning och undervisning, forskare och lärare, och tillhandahåller biblioteks-, arkiv- och fotografitjänster med anknytning till universitetets historia.

Helsingfors observatorium som hör till universitetsmuseet är ett centrum för astronomi med utställningar om astronomi och astronomins historia för en bred publik och i synnerhet barn och ungdomar. I observatoriet finns ett planetarium och ett auditorium som hyrs ut.

Universitetsmuseet flyttar under 2014 från sina nuvarande lokaler. Museets bildarkiv och bibliotekstjänster stänger den 20 december 2013. För ytterligare information, kontakta Jaana Tegelberg, chef för samlingarna, tfn: 050 4155 287. 

Aktuellt:

Genvägar: